รีบเลย! ภูเก็ต เปิดจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1-15 ก.ย. เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นาที่ได้ รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย รอบแรกจำนวน 5,060 โดส โดยจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ย. ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน

สามารถลงทะเบียน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลหรือนัดหมายวันฉีดวัคซีน   ได้ที่ www.vaccinephuket.phuketcity.org หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (ภาพด้านล่าง)